Faaliyet Alanlarımız

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Arden Hukuk & Danışmanlık Bürosu; çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işverenler ve çalışanların haklarının korunması, bu kapsamda bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi uygulamaları, güncel mevzuat ve içtihat değişiklikleri ile ilgili bilgilendirme yapılması ve iş hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkabilecek diğer sorunlarda kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır.