Faaliyet Alanlarımız

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Arden Hukuk & Danışmanlık Bürosu; İnşaat ve Gayrimenkul alanındaki her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerinin maksimum fayda sağlaması amacı ile danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İnşaat sektörünün her aşamasında iş ve proje sahiplerine, yüklenicilere, taşeronlara ve sektörün tüm paydaşlarına gerekli her tür hukuki danışmanlığı sağlamaktadır. Mühendisliği hukuk normları ile bütünleştiren bir çalışma anlayışında, alanında deneyimli kadrosuyla; inşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması, inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk gibi inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmelerin hazırlanması, Hakediş alacaklarından kaynaklanan dava, takip ve inşaat hukukundan kaynaklanan her türlü alanda danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda büromuzun verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Milli Emlak Genel Müdürlüğünden satış, kiralama, irtifak hakkı, yatırım teşvikleri konusunda danışmanlık hizmetleri
  • 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi ve çözümü,
  • İdarelere itiraz ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurularının yapılması,
  • İş ortaklığı ve Taşeronluk, alt taşeronluk ve her türlü yapım işine ait sözleşmelerin hazırlanması ve takibi,
  • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme konusu ile ilgili çıkan uyuşmazlıkların takibi,
  • Tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahalenin men’ i ile bu hususta açılabilecek her türlü davanın açılması ve takibi,
  • Yabancı yatırımcıların ülkemizde gayrimenkul edinme süreçlerinde gerekli araştırmaların yapılması ve takip işlemlerinin yerine getirilmesi