Faaliyet Alanlarımız

Enerji ve Maden Hukuku

Arden Hukuk & Danışmanlık Bürosu; ülkemizdeki EPDK düzenlemeleri ile birlikte ulusal ve uluslararası alandaki enerji hukuku düzenlemeleri kapsamında, özellikle regülasyon ve tarifeye ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Alanda uzman avukatlarıyla petrol, gaz, rüzgâr, güneş, hidroelektrik santralleri, maden ruhsat hukukuna ilişkin, arama-işletme- izin dönemlerinde gerçekleşen taksir, tevhid, temdit, devir-intikal, kamulaştırma, intifa-irtifak hakkı tesisi, çevresel etki değerlendirmesi, ihale, devlet hakkı, üretim izin belgeleri, rödevans sözleşmeleri konularından kaynaklanan uyuşmazlıklar ile maden idari para cezalarının hukuksal çözümüne yönelik avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunar.